HM Larm & Tele AB

Åtskilliga privatpersoner och företag har, sedan vi startade säkerhetsföretaget HM Larm & Tele AB, sluppit stölder, skadegörelse och annan åverkan. Detta tack vare moderna tekniska lösningar och en hög kompetens hos oss som arbetar på företaget.

Vi verkar i en bransch som utvecklas oerhört snabbt och ser hela tiden till att hålla oss i dess absoluta framkant. Vi har valt att, i första hand, satsa på produkter från Galaxy, detta på grund av deras höga kvalitet. Vi använder oss även av märken som EMS 5000 Trådlöst Brandlarm, Ziton, Solid och Bewator.

Till privatpersoner erbjuder vi diverse säkerhetssystem för att på bästa sätt skapa en trygg och säker miljö även när hemmet är tomt. Till byggarbetsplatser hyr vi ut portabla larmsystem vilka förhindrar stölder av såväl maskiner som material. Givetvis erbjuder vi även fullgoda säkerhetssystem till alla typer av företag för en säker omgivning.

 Vi strävar efter att komma in tidigt i projekt för att snabbt kunna lösa kundens problem på allra bästa sätt. En av företagets främsta styrkor är att kunna genomföra så kallade "brandkårsutryckningar" med mycket kort varsel, vi anländer så snabbt vi kan till platsen och löser problem som uppstått.

HM Larm & Tele AB samt dess medarbetare har lång erfarenhet och mycket hög kompetens vilket borgar för väl utförda arbeten.

 

 

Vi samarbetar bland annat med: